מקורות גישתהסמכות החדשה

 • מקורה בגישת ההתנגדות הלא-אלימה (Non-Violent-Resistence), גישת התנגדות ערכית אשר מומשה בשדה-הפוליטי חברתי ע"י דמויות כגון מהאטמה גנדי ומרטין לותר קינג. הגישה חורטת על דגלה עמדה ערכית אשר נאבקת בהתנהגויות פוגעניות והרסניות, וזאת בצורה לא-מסלימה תוך כבוד והפחתת אלימות. גישת ההתנגדות הלא-אלימה הותאמה כגישת טיפול בשני העשורים האחרונים ע"י פרופ' חיים עומר ותלמידיו. גישה טיפולית זו זוכה לפופולריות רבה בארץ, באירופה ובצפון אמריקה בשל היבטיה המעשיים.
הסמכות החדשה


הסמכות החדשה


כגישה טיפולית

 • גישה טיפולית להדרכת הורים, מורים ודמויות סמכות אשר נתקלים בהתנהגויות הרסניות מצד הילד/ה או חבר/ת משפחה. 
 • מתבססת על מספר עקרונות בסיסיים הניתנים ליישום מהיר וכוללים בין היתר: פיתוח שליטה עצמית למניעת הסלמה, יצירת נוכחות הורית (או מורית) מתאימה, וגיוס תמיכה על מנת להקטין את ההתנהגויות הלא רצויות והפוגעניות.


באילו קשייםניתן לטפל בגישה

 •  הפרעות חרדה ו-ocd אשר מלוות בהימנעות קיצונית או הסתגרות; התנהגויות הרסניות כלפי הסביבה בביה"ס, בקהילה או בבית; הפרעות אלימות; ניכור הורי ותסבוכות משפחתיות אחרות המלוות בהאשמות, ניכור ופוגענות.
 • הסמכות החדשה מאפשרת מענה טיפולי בכל המקרים הם מעורבת התנהגות הרסנית  של הילד/ה או הבוגר/ת, בין אם מופנית כלפי עצמם או כלפי הסביבה.


יתרונות ייחודיים שלגישת הסמכות החדשה

 • ייעוצית, דירקטיבית על סמך עקרונות ברורים.
 • ניתנת ליישום גם כמניעה ובשגרה וגם במקרים אקוטיים, כרוניים ובמצבי משבר.
 • ייעוץ יעיל גם ללא שת"פ מצד הילד/ה.
 • גישה מובנית וקצרת מועד.

עקרונות הגישה ניתנים ליישום בבתי-ספר ומוסדות חינוך

 • יישום הגישה מחזק את דמות המורה ונוכחותה ומאפשר שימת גבולות והפגנת דאגה בו זמנית. 
 • יישום הגישה מאפשר למורה להיות רלוונטית יותר מאי-פעם.
 • ניתנת לשילוב עם גישות אחרות, כגון למידה רגשית חברתית (SEL) בבתי-הספר.