הסמכות החדשה בביה"ס – ייעוץ לצוותים חינוכיים


מטרת התוכנית

1. קידום אקלים בית ספרי מיטיב תוך חיזוק הסמכות והנוכחות המורית: קידום נורמות של אחריות, ערבות הדדית ואכפתיות, במקביל למאבק נחוש וגלוי בנורמות שליליות הכוללות התנהגות אלימה.

2. יצירת סביבה פיזית ופסיכולוגית בטוחה בבית הספר והגברת תחושת השייכות ורווחתם הנפשית של תלמידי וצוות ביה"ס.


עקרונות פעולה

חיזוק הסמכות המורית בביה"ס באופן אשר יאפשר למורה לקבוע כללי התנהגות ונורמות כיתתיות של מוגנות, ערבות הדדית ואכפתיות, ולהקטין נורמות התנהגות שלילית. בהסתמך על עקרונות הסמכות החדשה, המורים וצוות ביה"ס ירכשו כלים שיטתיים לתגובה עקבית ויעילה מול התנהגויות בעלות פוטנציאל פוגעני או הרסני, מבלי לנקוט בצעדים משפילים ואלימים (כגון צעקות בכיתה הנובעות מהיעדר כלים ומיעוט תמיכה מערכתית במורה).

עקרונות הפעולה מתבססים על נוכחות ואכפתיות, שליטה עצמית ואי-הסלמה מצד המורה, יצירת מבנה חוקים ברור וגיוס תמיכה של התלמידים, ההורים וכלל צוות המורים בביה"ס. הנחת העבודה הינה שגילויי אלימות אינם בעייתו הבלעדית של מנהל המסגרת החינוכית, המורה, המדריך או ההורה, ועל כן יש לפעול במשותף לטיפול בהתנהגויות אלו.

התוכנית כוללת

1. יצירת צוות מוביל– הצוות כלול את מנהל.ת ביה"ס או המוסד החינוכי, סגן/סגנית המנהל.ת, מורות ומורי השכבה ורכז.ת/יועצ.ת/פסיכולוג.ית ביה"ס. הצוות ינהל קשר רציף עם נציגי הנהגת ההורים, על מנת לקדם שקיפות ושת"פ בין ההורים וצוות במוסד החינוכי. הצוות יקיים פגישה שבועית.

2. סמינר הכשרה לצוות המוביל לצורך הכרות ולמידת עקרונות הסמכות החדשה. בהשתלמות תגובש תוכנית פעולה המתאימה לצורכי המוסד החינוכי ונדון במקרים ובתגובות רלוונטיים לאתגרים העומדים בפני הצוות.


גישת הסמכות החדשה
המודל מתבסס על גישת "ההתנגדות הלא-אלימה" (Non-Violent Resistance Psychology) של פרופסור חיים עומר ותלמידיו בתחום הדרכת ההורים בשני העשורים האחרונים. פיתוחים חדשים של השיטה הובילו לעקרונות סמכות חדשים ומודרניים המכונים "הסמכות החדשה".

הגישה מתבססת על עקרונות פשוטים הניתנים ליישום מהיר ושמה דגש על עמדה מורית המסייעת בהתפתחותם הבריאה של ילדינו. במקור התפתחה הגישה על מנת לתת מענה להורים המתמודדים עם בעיות התנהגויות קשות של ילדים אשר מובילות להסלמה או ויתור הורי ומותירות את דמויות הסמכות חסרות אונים, מיואשות ומתוסכלות מתפקודן.

עקרונות הגישה ניתנים ליישום בבתי-ספר ומוסדות חינוך באופן אשר מחזק את דמות המורה ונוכחותו ומאפשר שימת גבולות והפגנת דאגה בו זמנית. באמצעות יישום הגישה במוסד החינוכי, הופכת דמות המורה לרלוונטית יותר מאי פעם.