פסיכולוגיה חיובית

בארגונים ומקומות עבודה

 • בעשורים האחרונים גדלה ההתייחסות לקידום שגשוג ואושר (מעבר להקלה על סבל באמצעות הקטנת פסיכופתולוגיה). כתוצאה מכך, התפתחו שלל התערבויות (positive psychology intervention; PPI) במטרה להגביר את הרווחה הנפשית- כאשר התערבויות אלו נמצאו אפקטיביות הן באוכלוסיות קליניות והן באוכלוסיות לא-קליניות. יחד עם זאת, התערבויות אלו אינן משולבות באופן אינטגרלי או תדיר בפסיכותרפיה. שילובה של פסיכולוגיה חיובית בפסיכותרפיה מהווה נדבך משלים ומשמעותי, המאפשר שינוי ממעלה שניה בהתמודדות עם סבל וקשיים נפשיים, כאשר ניתן דגש משמעותי לערכים ומשמעות, ולאיזון (בניגוד להדחקה) של רגשות שליליים אשר הינם חלק בלתי נפרד מהקיום האנושי.

 • מודל ה-PERMA הינו אחד המודלים האפשריים לשילוב פסיכולוגיה חיובית בחיי היומיום ובפסיכותרפיה (Seligman, 2011). המודל מציין רכיבים אשר קיומם מוביל לרווחה נפשית גבוהה. מאז הצגתו קיימים פיתוחים שונים של המודל, וניתן לשלבם בהתערבויות CBT, בטיפול דינאמי, ובטיפול אקזינציאליסטי.מקורה של הגישה בגישת ההתנגדות הלא-אלימה (Non-Violent-Resistence), גישת התנגדות ערכית אשר מומשה בשדה-הפוליטי חברתי ע"י דמויות כגון מהאטמה גנדי ומרטין לותר קינג.הטמעת פסיכולוגיהחיובית בארגונים

רווחה נפשית בארגון
 • בשנים האחרונות מקומות עבודה וארגונים מכירים באחריותם לדאוג לרווחת העובדות והעובדים, לא רק מתוך רצון להעלות את התפוקה והפריון במקום העבודה, אלא מתוך בחירה ארגונית ערכית.

 • ארגונים רבים מנסים להטמיע את עקרונות הפסיכולוגיה בחיי היומיום של הארגון.

 • הדרך הטובה ביותר היא לאמץ שפה ארגונית גם ברמת המנהלות והמנהלים וגם ברמת העובדות והעובדים – כך נוצרת שפה משותפת וזהות ערכים בארגון, באופן אשר תומך ברווחה הנפשית בארגון ברמת הפרט, והקהילה הארגונית.

 • במטרה לעשות זאת יש צורך בהתייחסות רחבה ואינטגרטיבית (של קשיים, חוויות סליליות וסבל) ולא רק להגברת רגשות חיוביים (טרנד שעדיין מקובל במקומות מסויימים, אך תרומתו האמיתית לרווחה הנפשית ולחיים אותנטיים מוגבלת ביותר).

ייחודיות גישת
הפסיכולוגיה החיובית

 • ניתנת ליישום ברמות שונות בארגון (פרקט, קבוצה, ארגון).

 • ממוקדת ברווחה ארגונית, תפקוד, ורווחה נפשית ובקשר ביניהם.

 • משלבת מספר תיאוריות יישומיות עם המלצות פרקטיות ליצירת סביבה עתירת משאבים, תומכת שגשוג (כולל תיאוריית ה-PERMA ו-COR).

 • בניגוד לגישות אחרות, הגישה הינה מאוזנת ואיננה כוללת התייחסות רק לחיובי ("חיובית מרעילה").

 • בניית ההתערבויות והתוכנית מונעת משמעות וערכים, ואינה עוסקת ב"שיווק ריק" של רווחת העובד/ת.

   ליווי אישילמנהלות ומנהלים

 • ברמה ניהולית בארגון – תמיכה באמצעות תוכנית אישית למנהלות ומנהלים אשר חווים לחצים מתמשכים ועוצמתיים, אשר שוחקים את העמידות שלהן.ם, התפקוד בארגון ובחיים האישיים, ואת הרווחה הנפשית.

 • ברמת העובדים – יצירת תוכנית ארגונית אסטרטגית והתאמת הנורמות בארגון ליצירת סביבה עתירת משאבים, אשר תומכת תפקוד, חוסן נפשי ורווחה נפשית.ליצירת קשרוהתאמת ליווי או סדנא

 • ארגונים או מנהלות/ים המעוניינים להשקיע ברווחת העובדים מוזמנים ליצור קשר להתאמת סדנה רלוונטית.

 • סדנאות בנושא רווחה נפשית ויצירת סביבת עתירת משאבים הינן מגוונות ומותאמות לצרכי הארגון, הקבוצה או המנהלות/ים.ליצירת קשר


בווטסאפ